За нас

Фирма "Алтернативни Енергийни Паркове" ООД е създадена през 2006 година, като продължение и разширение на фирма "Софтарт" ЕТ, занимаваща се със слънчева енергия от 1995 година. В началото само с доставка и монтаж на слънчеви инсталации и затопляне на вода за битови нужди.

 

И от 2003 година започнахме първите опити за внедряване на фотоволтайката: получаване на електрическа енегргия от слънчевата светлина.

До момента фирмата е участвала в проектирането и изграждането на фотоволтаични инсталации с мощност около 4,4 мWp в България и Европа.

Предмет на дейност на фирма "Алтернативни Енергийни Паркове" ООД са соларните технологии.