Продукти

Модули:
- моно,- и полисилициеви на фирмите "Sharp" и "BYDEnergy"
- тънкослойни "Tandem" на фирма "Sharp"


Инвертори за "свързани в мрежа" инсталации (оn grid)
- Sunny Boy (SB), Sunny MiniCentral (SMC) -  монофазни и Sunny Tripower (STP) трифазни на фирма "SMA" - Германия, Solarmax - S, Solarmax MT -  моно и трифазни Solarmax на фирма "Sputnik" - Швейцария

Инвертори за автоновни (островни) инсталации
- Sunny Island (SI) на фирма "SMA" - Германия
- "FEG Sontime" (Sinus); "Victron", "EFFEKTA"

Фотоволтаични регулатори за зареждане на акумулаторни батерии:
- на фирма "Phocos" - Германия
- на фирма "Steca" - Германия

Соларни акумулаторни батерии (от 500, 800 до 1600 зарядни цикъла, т.е. 8 до 15 години експлоатация)
- Akku Solar на фирма "Akkusolar Sonnenschein" - Германия
- На фирма "Sonnenschein EXIDE" - Германия
- Dryfit Solarbrock на фирма "DRYFIT" - Германия
- Соларни акумулаторни клетки 2 V (от 295 до 4000 Ah капацитет, 1600 цикъла, т.е. 20 години период на експлоатация на фирмите "Hoppecke", "GNB" и "Sunlight" - Германия

Монтажни конструкции:
- За свободен терен (на земя) на фирма "Schueco" - Германия
- За покривни конструкции (върху покрив, във покрив, плосък покрив, фасади) на фирма "Schueco" - Германия
- За соларни навеси "Solarcarport" на фирма "Schueco" - Германия

Соларни кабели и куплунги
- Соларен кабел ф 2,5, 4, 6 и 10 мм2 на фирма "Schueco" - Германия
- Куплунги (конектори) на фирма "Multi Contract" (MC) - Швейцария