Референции

Село Мухово. 2006 г. Автономна инсталация с мощност 350 W на покрив н частна къща. Модули Schueco 175 W монокристал. Инвертор Siemens, тип SiTop - 500 Wp.
Стара Планина, платото на връх Мургаш. 2007 г. Автономна инсталация с мощност 5 kWp и акумулаторни батерии. Модули Schueco поликристал 175 Wp. Инвертори SMA 2xSB 2500.
Риск Инженеринг, кв. Павлово. 2007 - 2008. Полупрозрачен покрив. Тип соларна архитектура
Землището на село Дяково, Дупнишко. 2008 г. Инсталация за измерване на слънчевата радиация, температурата на модула, на околната среда и скоростта на вятъра. SMA, тип Datentechnik Webbox.
София, кв. Кокаляне, 2008 г., хибридна "Back up" инсталация с мощност 5 kWp. Модули Conenergy - поликристални, 50 Wp. Инвертори SMA. Система "Back up", тип "Medium Size"
Италия, Сардиния 2010 - 2011 г., 4 mWp парк. Модули - китайски, поликристал. Инвертори - Kako Central, Германия.
Гърция, Катерини (Перистази, Липтокария). 2011 г. Инсталация с мощност 2 x 100 kWp. Модули ASi
Разлог, местонст "Бръдото". 2011 - 2012. Инсталация с мощност 300 kWp. Модули NDR 240 А5 поликристал на фирмата Sharp. Инвертори SMA, тип STP 17 000 TL.