Услуги

Услуги - консултации, проектиране, монтаж

Предпроектно проучване, прогнози за потенциала на слънчевата енергия, инженеринг, идейно проектиране, технически проекти,  окабеляване, доставка на техника, монтаж и сервиз.

 

1. Инвестиционно проектиране на всички видове фотоволтаични инсталации:

 

* свързани в мрежа;
* островни /автономни/;
* хибридни;
* Back-Up инсталации;

 

2. Консултански услуги по електрическия монтаж и връзки на инвертори и комуникационната техника /Datalogger, Datentechnik/(фирмата работи само с инверторна и комуникационна техника на SMA, Германия);

 

3. Инженерингова дейност, свързана с проучване и доставка на фотоволтаична техника: модули(всички видове), монтажни конструкции за монтаж на всякакви терени, покриви ( скатни, плоски, фасади, соларна архитектура);инверторна техника, DC-кабели и куплунги, DC-стрингови кутии и стрингови монитори.

 

4. Монтаж: строителен и електрически на видовете инсталации, описани в т.1.

 

4.1. Всички видове измервания, отнасящи се към DC-, и AC-частта (ниско напрежение) и са задължителни от страна на ЕРП, както и 72-часови проби.

 

5. Проектиране, доставка и монтаж на инсталации за сигурност и охрана и мълниезащитни инсталации.